Înscrierile la grădiniţă, prin fax!

Înscrieri la grădiniţă 2020

A fost stabilit şi calendarul pentru înscrierile şi reînscrierile în învăţământul preşcolar

După lungi aşteptări, Ministerul Educației și Cercetării a stabilit modalităţile şi calendarul pentru înscrierile şi reînscririle în învăţământul preşcolar.

Reînscrierile celor care doresc să frecventeze grădiniţa şi în anul şcolar 2020-2021 se vor desfășura în perioada 25 mai – 5 iunie.

Pentru copiii care sunt prima dată înscrişi, calendarul este următorul: prima etapă 8 iunie – 3 iulie şi a doua etapă 20 iulie – 10 august.

Cazurile care nu au fost clarificate în cele două etape de înscrieri se pot rezolva în perioada 11 – 31 august.

Ei bine, acum ar fi cazul să aflaţi şi cum se pot face (re)înscrile.

Ministerul a decis ca înscrierile şi reînscrierile să se facă fie prin poştă electronică (mail), fie apelând unitatea de învăţământ la telefon sau prin fax.

Asta cu faxul nu ştiu cât este de potrivită, pentru că ar fi absurd să ne imaginăm că multă lume are şi fax acasă!

Mulţi nu au nici PC-uri, ce să mai vorbim de fax!

Aşadar, tot telefonic ar fi varianta cea mai nimerită pentru înscrirea şi reînscrirea copiilor la grădiniţă.

Aşa văd domnii şi doamnele de la Ministerul Educaţiei a se desfăşura procedura de înscriere pentru învăţământul preşcolar, după ridicarea Stării de urgenţă!

Deşi cel mai potrivit ar fi fost ca oamenii să fie lăsaţi să vină, ca şi până acum, la unitatea de învăţământ, pentru a-şi înscrie copilul.

Dacă tot obligaţi omul să poarte mască în locuri publice închise, atunci chiar nu văd rostul pentru care nu le permiteţi părinţilor să vină la grădiniţă!

Aceasta este gândirea celor care acum conduc România! Atât pot şi ei, sărmanii!

Criteriile generale de departajare

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Aşadar, acestea sunt:

– existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);

– existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

– existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;

– existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar.

Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul validării cererii-tip de înscriere.

Înscrierile au, însă, şi criterii specifice de departajare, care vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

Orarul reînscrierilor și, respectiv, al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi pe site-urile inspectoratelor şcolare.